Sultan DîvâniUygulama ve Araştırma Merkezi, 28.03.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28247 sayılı yönetmelikle kuru1muştur.

11.05.2012 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karazeybek’in Müdür olarak atanması ile faaliyete geçmiştir.

25-26 Ekim 2013 tarihleri arasında, Merkez Müdürlüğümüzün organize ettiği, AfyonKocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte “3. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu”nu düzenlemiştir.

2013-2015 yıllarında, Üniversitemizin BAP birimi tarafından desteklenen Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik ve Afyonkarahisar’daMevlevîlikBelgesel Filmi”  isimli 13. FENED.13 numaralı proje tamamlanmıştır.

2013 yılında düzenlenmiş olan “3. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu”bildiri metinleri toplanmış, Merkez Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK’ineditörlüğü ile baskıyahazırlanmış, Afyon Kocatepe Üniversitesi EğitimSağlık ve Bilimsel AraştırmaVakfı’nın maddi katkılarıyla“Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik 1”ismiyle kitap olarak 2015 yılındabastırılmıştır.

Merkez Müdürlüğümüztarafından, Merkez MüdürümüzYrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK’inyürütücülüğünde, “Arap Coğrafyasında Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler” isimli bir proje hazırlanmıştır. Proje, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından kabul edilmiştir. 16.ARE.MER.05 numaralı proje, 15-08-2016 tarihinde başlamış olup çalışmalar devam etmektedir.

 

Merkez Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK’in 17.09.2019 tarihinde bu görevinden istifa etmesi üzerine Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Öğr. Gör. Yunus Emre UĞUR’un Sultan DîvâniUygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca Merkez Müdürü olarak asaleten atanmıştır.

Ruhun Dansı etkinliği Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Dîvânî Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde ve Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi’nin destekleriyle 23 Kasım 2019 Cumartesi günü, Saat 20:30’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde il protokolünün ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde Merkez Müdürümüz Öğr. Gör. Yunus Emre Uğur’un sunduğu“Afyonkarahisar’da Mevlevilik” konulu söyleşi ve sema töreni 25.12.2019 tarihinde RAM Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.