MİSYON

Sultan DîvâniUygulama ve Araştırma MerkeziAfyonkarahisar için kültürel ve sanatsal anlamda büyük önem arz ettiğini düşündüğümüz Sultan Dîvâni Mehmet Semâî’ninyapmış olduğu kültürel, tarihsel ve sanatsal faaliyetleri araştırmak, ayrıca sanatın, sosyal ve kültürel bilimlerin bütün tür ve dalları ile çalışma alanlarını kapsayacak şekilde multidisipliner çalışma esasına göre araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları gerçekleştirmek; bu alanda Üniversitemizde mevcut bilgi ve deneyimlerle ülkemizin bilimsel, sanatsal ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek ve sanat eğitim-öğretimine katkıda bulunmayı misyon edinmiştir.

 

VİZYON

Sultan DîvâniUygulama ve Araştırma Merkezi,Sultan Dîvâni Mehmet Semâî’yi tüm yönleriyle tanımak ve tanıtmak. Bütün tür ve dalları itibariyle müzik, edebiyat, tarih, sosyoloji, bilim ve sanatın ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine yönelik araştırma, çalışma ve uygulamaların yapılmasını sağlamak; bilim ve sanatın bütün tür ve dallarıyla öğrenilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla, geniş kitlelerin katılımına açık bilimsel-sanatsal çalışmalar düzenlemek; sanatsal ve bilimsel uygulama ve araştırma faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak. Merkezimizin kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet ve faaliyetleri yürütmeyi vizyon olarak benimsemiştir.

 

HEDEFLER

  1. Araştırma Merkezi’nin çalışma faaliyetleri ile ilgili yılda en az bir konferans düzenlemek. (H 3.1, H 3.4)
  2. Araştırma Merkezi’nin çalışma faaliyetleri ile ilgili yılda en az bir panel düzenlemek.  (H 3.1, H 3.4)
  3. Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda en az bir proje üretmek. (H 3.1, H. 3.4)
  4. Yılda en az bir kere Tasavvuf Mûsîkîsi konseri düzenlemek. (H 3.4)
  5. Araştırma Merkezi’nin faaliyetlerini anlatan en az bir televizyon programı düzenlemek. (H 3.1, H 3.4)